Bakalářské zkoušky a obhajoby

Harmonogram BZK 

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků