Bakalářské zkoušky a obhajoby LS 2019

Bakalářské zkoušky se v letním semestru budou konat ve dnech 17. a 20. května 2019. Přesný harmonogram bude zveřejněn po skončení přihlašování. 

Termín odevzdání BP na děkanát a katedru je stanoven na 15. dubna 2019. 

Úřední adresa

FP TUL
Katedra románských jazyků
Studentská 2
461 17 Liberec

Sídlo katedry

Katedra románských jazyků
FP TUL, budova P
Komenského 314/2
460 01 Liberec
tel: 48 535 4285

Budova P - 3. patro

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků