Bakalářské zkoušky a obhajoby BP červen 2018

středa 13. června

8:30 - 10:30 Písemná část bakalářské zkoušky - učebna P 102

13:30 - 15:00 Obhajoba bakalářských prací - učebna P 102 (Dudchenko, Gorroňová, Hudáková, Klabanová)

15:00 - 16:00 Obhajoba bakalářských prací - učebna P 102 (Legnerová, Lipanská, Maczanová)

16:00 - 17:00 Obhajoba bakalářských prací - učebna P 102 (Pušová, Vacková, Vaníčková)

 

čtvrtek 14. června

9:00 - 9:30 Obhajoba bakalářské práce - učebna P 103 (Málková)

9:30 - 12:00 Ústní bakalářské zkoušky - učebna P 103 (Dudchenko, Gorroňová, Hudáková, Klabanová, Kučerová, Legnerová)

13:30 - 15:00 Ústní bakalářské zkoušky - učebna P 103 (Lipanská, Maczanová, Málková, Pušová)

15:00 - 16:30 Ústní bakalářské zkoušky - učebna P 103 (Vacková, Vaníčková, Vintsevych)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků