Skip to main content

Bakalářská státní zkouška

Bakalářská závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro studenty, kteří vypracovávají bakalářskou práci ze španělštiny, je součástí závěrečné zkoušky její obhajoba.
Písemná a ústní část zkoušky jsou součásti jedné zkoušky a nelze je proto vykonat či opakovat samostatně.
Student předloží u závěrečné zkoušky seznam své četby, minimálně 40 titulů, který bude použit pro formulování jedné z otázek.
Občerstvení si komise připravuje sama, neočekává se od studentů !!!

Písemná část:

  1. Ověřuje bezpečné zvládnutí jazykového systému španělštiny v komplexním testu (poslech, porozumění textu, překlad, gramatický test).
  2. Teoretické otázky z lingvistických disciplin (fonetika, morfologie, syntax, lexikologie).
  3. Aplikace teoretických znalostí na analýze textu.

Ústní část:

  1. Španělská literatura (1 otázka) a Hispanoamerická lit. (1 otázka).
  2. Otázka týkající se díla ze seznamu četby.
  3. Dějiny a kultura Španělska a Latinské Ameriky (1 otázka).

Na zodpovězení každé otázky máte pouze přibližně 5 minut!

Při přípravě otázek proto prosím dbejte na to, abyste byli schopni nejdříve říci to podstatné, týkající se celé otázky (jisté shrnutí), a až potom se pouštěli do jednotlivých detailů. Není účelem "mluvit co nejdéle", ale prokázat, že máte o celé otázce přehled a že znáte i podstatné jednotlivosti.

Orientační bodové ohodnocení jednotlivých částí:

Písemná část: 55 bodů
Šp. literatura: 10 bodů
Hispam. lit.:10 bodů
Četba: 5 bodů
Dějiny: 10 bodů
Jazyková úroveň: 10 bodů
Celkem: 100 bodů

Obhajoba bakalářské práce:

  1. Představení práce studentem (maximálně 5 minut, není k dispozici počítač - power point).
  2. Posudek vedoucího práce a oponenta.
  3. Obhajoba připomínek z posudků.
  4. Otázky, diskuse.