Přijímací řízení

Bakalářské studium: Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Tento studijní obor lze studovat pouze v prezenční formě.

Každý rok je vypisován v následujících kombinacích:

  • Španělský jazyk + Anglický jazyk
  • Španělský jazyk + Český jazyk a literatura
  • Španělský jazyk + Dějepis

  • Španělský jazyk + Německý jazyk
  • Španělský jazyk + Základy společenských věd

Přijímací zkouška ze španělského jazyka se nekoná.
U uchazečů o studium se předpokládá základní znalost španělštiny nižší než úroveň A1 znalostí. Ta odpovídá přibližně prvním 6 lekcím učebnice Fiesta 1.

Přípravný jazykový kurz před začátkem prvního semestru.
Uchazečům s nulovou znalostí španělštiny každoročně nabízíme placený týdenní nebo dvoutýdenní intenzivní jazykový kurz, v němž si osvojí základy jazyka.

Kurz se koná vždy v září před začátkem akademického roku. Aktuální informace o něm zasílá studijní oddělení uchazečům přijatým ke studiu po uzavření přijímacího řízení.  


Navazující magisterské studium: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Španělský jazyk

Tento studijní obor lze studovat v prezenční i kombinované formě.

Každý rok je vypisován v následujících kombinacích:

  • Španělský jazyk + Anglický jazyk
  • Španělský jazyk + Český jazyk a literatura
  • Španělský jazyk + Občanská výchova

  • Španělský jazyk + Zeměpis

Přijímací zkouška ze španělského jazyka se koná formou testu. V testu jsou prověřeny jak znalosti jazyka, tak základní orientace v oboru (lingvistika, dějiny a literarura španělsky mluvících zemí).

Vzorový test písemné přijímací zkoušky si můžete stáhnout ZDE.

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků