Skip to main content

Bc. studium: Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium španělštiny probíhá pouze v prezenční formě.

Při nástupu do studia předpokládáme prahovou znalost španělštiny, tedy znalost nižší než A1 (odpovídá 5 lekcím učebnice Fiesta 1).

Povinné předměty

RočníkZkratkaNázev předmětuPř/Cv/SeZ/ZKK
1/Z PC1E Praktická jazyková cvičení 1 0+6+0  Z 6
1/Z FON Fonetika a fonologie 1+1+0 Z+ZK 3
1/Z DKSE Dějiny a kultura Španělska 1+0+0  Z 2
           
1/L PC2E Praktická jazyková cvičení 2 0+6+0 Z+ZK 7
1/L DLAE Dějiny a kultura Latinské Ameriky

1+0+0

Z 2
1/L STPN Strategie písemného projevu 0+0+2 Z 2
1/L ZAJ Základy jazykovědy 1+0+0 Z 2
           
2/Z PC3 Praktická jazyková cvičení 3 0+4+0 Z 4
2/Z MOR Morfologie 1+1+0 Z+ZK 3
2/Z SL1 Španělská literatura 1 1+1+0  Z 2
2/Z TLAE Teorie literatury a analýza literárního textu 1+1+0  Z 2
           
2/L PC4N Praktická jazyková cvičení 4  0+2+0 Z 2
2/L SYNN Syntax 1+1+0 Z+ZK 3
2/L SL2 Španělská literatura 2 1+1+0 Z+ZK 3
2/L MATN Morfologická analýza textu 0+0+2  Z 2
           
3/Z PC5 Praktická jazyková cvičení 5 0+2+0 Z
3/Z HL1 Hispanoamerická literatura 1 1+1+0  Z
3/Z LES Lexikologie a sémantika 1+1+0 Z+ZK 3
3/Z SATE Syntaktická analýza textu 1+1+0
           
3/L PC6E Praktická jazyková cvičení 6 0+2+0  Z+ZK 
3/L HL2 Hispanoamerická literatura 2 1+1+0  Z+ZK 3
3/L DCJE Didaktika cizího jazyka 1+1+0 Z
           
3/L - Bakalářská práce - - 4
  - Povinně volitelné předměty - - 6

Povinně volitelné předměty

Zkratka Název předmětuPř/Cv/SZ/ZKK
KSHN   Kapitoly španělské historie 0+0+2 Z 2
POCN   Poslechová cvičení  0+0+2 Z 2
IPT   Interpretace psaného textu 0+0+2 Z 2
PTSE   Překladatelský seminář 0+0+2 Z 2
LG1   Lingvistický seminář 1 0+0+2 Z 2
LT1   Literární seminář 1 0+0+2 Z 2
SKN   Španělská kinematografie 0+0+2 Z 2