Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty

RočníkZkratkaNázev předmětuPř/CvZ/ZKK
1/Z  PC1E Praktická jazyková cvičení  0+6  Z 6
1/Z  FON Fonetika a fonologie 1+1 ZK 3
1/L DKSE Dějiny a kultura Španělska 1+0 Z 2
           
 1/L PC2E Praktická jazyková cvičení 2 0+6 ZK 7
1/L DLAE Dějiny a kultura Latinské Ameriky 1+0 Z 2
1/L STPE Strategie písemného projevu 0+2 Z 3
1/L ZJV Základy jazykovědy 1+0 ZK 2
           
 2/Z PC3 Praktická jazyková cvičení 3 0+4 Z 4
2/Z MOR Morfologie 1+1 ZK 3
2/Z SL1 Španělská literatura 1 1+1 Z 2
2/Z TLAE Teorie literatury a analýza lit. textu 1+1 Z 2
           
2/L PC4E Praktická jazyková cvičení 4 0+2 ZK 3
2/L SYNE Syntax 1+1 Z 2
2/L SL2 Španělská literatura 2 1+1 ZK 3
2/L MAT Morfologická analýza textu 0+2 Z 2
           
3/Z PC5 Praktická jazyková cvičení 5 0+2 Z 2
3/Z HL1 Hispanoamerická literatura 1 1+1 Z 2
3/Z LES Lexikologie a sémantika 1+1 Z 2
3/Z SATE Syntaktická analýza textu 0+2 ZK 3
           
3/L PC6 Praktická jazyková cvičení 6 0+2 ZK 3
3/L HL2 Hispanoamerická literatura 2 1+1 ZK 3
3/L DCJE Didaktika cizího jazyka 1+1 Z 2
           
3/L - Bakalářská práce - - 5
- - Povinně volitelné předměty - - 6

Povinně-volitelné předměty

Zkratka Název předmětuPř/CvZ/ZKK
PTSE   Překladatelský seminář 0+2 Z 2
POC   Poslechová cvičení 0+2 Z 2
ZSD   Základy španělské dialektologie 1+1 Z 2
LG1   Lingvistický seminář 1 0+2 Z 2
LT1   Literární seminář 1 0+2 Z 2
KSH   Kapitoly španělské historie 0+2 Z 2

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků