Skip to main content

Korespondenční adresa

Katedra románských jazyků na FP TUL
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

Adresa sídla katedry

Komenského 314/2, 460 01 Liberec
Telefon: +420 485354284

IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
bankovní spojení: ČSOB Liberec, 1. máje 18, Liberec
účet č.: 305806603/0300