Skip to main content

Francouzština pro FP - Cizí jazyk 2

 • Zkratka předmětu:
  SJ2ZS (zimní semestr), SJ2LS (letní semestr)
 • Rozsah studijního předmětu:
  ZS: 0 + 2, 2 kredity LS: 0 + 2, 3 kredity
 • Forma výuky:
  seminář
 • Způsob zakončení:
  ZS: zápočet, LS: zápočet + zkouška

Požadavky na získání zápočtů a zkoušky:

 • zápočet ZS: písemný test min. 65%
 • zápočet LS: písemný test min. 65%

- u zápočtů je možnost pouze jednoho opravného termínu

Ústní zkouška na konci 2. semestru na úrovni A2.

Stručná anotace předmětu:

Získat jazykové kompetence na úrovni A1-A2

Student na konci kurzu rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.

Student částečně rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě a své rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže částečně komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.

Požadavky na studenta:

Předmět je koncipován na 2 semestry.

Zimní semestr – kurz je určen pro začátečníky nebo studenty s minimální znalostí jazyka.

Letní semestr – kurz je navazující a je určen pouze pro studenty, kteří úspěšně absolvovali 1. semestr (kurz FJ2ZS) nebo mají odpovídající znalosti.

Literatura:

BERTHET, Annie et al. 2012. Alter Ego + 1, Livre de l'élève + CD-Rom, Hachette. ISBN-2011558107

BERTHET, Annie et al. 2012. Alter Ego + 1, Cahier d'activités + CD audio, Hachette. ISBN-2011558114