Skip to main content

SVUČ - Studentská vědecko-umělecká činnost

Každý rok vyhlašuje FP výzvu k realizaci projektů SVUČ, které jsou určeny především pro studenty bakalářských studijních oborů.
Přihlášky se podávají v lednu (únoru) a realizace probíhá do konce kalendářního roku.
Úspěšná realizace projektu je podmínkou pro vyplacení stipendia (12 000,- CZK).

Témata, se kterými se studenti chtějí zapojit do SVUČ, je dobré konzultovat s příslušnými vyučujícími na KRO. Můžete je též požádat o pomoc při výběru tématu.


KRO se v roce 2020 účastnila projektem:

 • Lidiia Petrova

  Andaluský dialekt: Granada

Děkujeme za reprezentaci KRO vynikající prací z oblasti dialektologie a krásné vystoupení na studentské konferenci SVUČ dne 18. února 2021. 

KRO se v roce 2019 účastnila projektem:

 • Slavomír Míča

  (In)tolerancia lingüística de los anglicismos en español y francés contemporáneos

Děkujeme za reprezentaci KRO cennou prací z oblasti srovnávací lingvistiky a vynikající vystoupení na studentské konferenci SVUČ dne 20. února 2020. 

KRO se v roce 2018 účastnila projektem:

 • Elena Nikitina

  Vliv španělských spisovatelů na ruskou literaturu

Děkujeme za reprezentaci KRO zdařilou prací komparatistického charakteru a krásné vystoupení na studentské konferenci SVUČ dne 30. ledna 2019. 

KRO se v roce 2017 účastnila projektem:

 • Michaela Lisá

  Využití literárních textů při výuce španělštiny na středních školách

Děkujeme za reprezentaci KRO prací z oboru didaktiky a pěkné vystoupení na studentské konferenci SVUČ dne 14. února 2018.

KRO se v roce 2014 účastnila dvěma projekty:

 • Jana Součková
  Využití interaktivní tabule ve výuce španělského jazyka
 • Jiřina Čančíková
  Studie významů a použití výrazů spojených s jídlem v peruánském slangu
Na závěrečné konferenci pořádané 19. 2. 2015 získala Jiřina Čančíková za prezentaci svojí práce druhou cenu z devíti účastníků! Gratulujeme!
Témata, se kterými se studenti chtějí zapojit do SVUČ, je dobré konzultovat s příslušnými vyučujícími na KRO. Můžete je též požádat o pomoc při výběru tématu.

KRO se v roce 2013 účastnila dvěma projekty:

 • Kateřina Machková
  Současné použití subjunktivu budoucího času ve španělštině
 • Tomáš Zatloukal
  Základní principy postmodernismu v románech Javiera Maríase
Obě práce byly v závěrečném hodnocení oceněny a studenti finančně odměněni.
Průběh i výsledky řešení projektu mají významný přínos pro katedru románských jazyků. V oblasti odborné se podařilo nashromáždit a zpracovat materiál, který bude možno využívat k dalším publikacím v oblasti minoritních jazyků Španělska. Podrobná analýza dané problematiky ukázala též další možné oblasti výzkumu. Získaná data budou ve zjednodušené formě využita ve výuce a kurzech. V oblasti pedagogické došlo k blízké spolupráci pedagogů a studentů. Tato spolupráce motivovala jak studenty, tak pedagogy k pokračování v podobných projektech.