Skip to main content

Závěrečné práce (BP, DP)

Obecné pokyny pro zpracování bakalářských a diplomových prací (dále jen BP, DP) naleznete na webové stránce Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na tomto odkaze. K dispozici zde máte podrobné instrukce k zadávání, zpracování i odevzdání Vaší práce.

Níže uvádíme pouze několik základních informací týkajících se závěrečných prací na naší katedře.

Zadání BP, DP:

  • Návrhy potenciálních témat naleznete ZDE. Návrh vlastního tématu je vítán, nicméně musíte jej vždy konzultovat s budoucím vedoucím práce.
  • Téma, jeho zpracování a vhodnou bibliografii vždy konzultujte s vedoucím předtím, než zadání práce vyplníte v IS STAG.
  • Po konzultaci s vedoucím vyplňte v IS STAG formulář zadání BP, DP. Ve formuláři musíte vyplnit tyto kolonky: téma česky (pozor zde vyplňujete název práce ve španělštině), název anglicky, vedoucí práce, pracoviště (Katedra románských jazyků), zásady pro vypracování (cíle práce a metody zpracování, získání pořebných dat), seznam doporučené literatury (stačí 5 titulů, musí u nich být uvedeno ISBN).

Zadání BP, DP je nutno odevzdat jeden kalendářní rok před plánovanou obhajobou (typicky tedy do konce dubna v 2. ročníku Bc. studia a do konce dubna v 1. ročníku NMgr. studia).

Zpracování BP, DP:

Citace se provádějí podle normy ISO 690, závorkovou formou, a je nutno držet se důsledně vzoru, který je uveden pro Katedru románských jazyků v tomto e-learningovém kurze.

K úspěšnému napsání dobré závěrečné práce je nutné především pravidelně a včas konzultovat její jednotlivé části s vedoucím. Zadání závěrečné práce a její odevzdání dělí minimálně jeden kalendářní rok. Konzultujte Vaši práci minimálně dvakrát v průběhu každého semestru.

Mějte na paměti, že vedoucí si musí přečíst závěrečnou verzi práce před tím, než ji odevzdáte, aby Vám mohl napsat souhlas s odevzdáním práce. Nezapomeňte, že Váš vedoucí bude potřebovat minimálně tři týdny na to, aby práci v konečné verzi přečetl. Počítejte tedy s tímto časem ve svých plánech a termínech. 

Rozsah BP:

Minimum 40, maximum 60 normostran.

Rozsah DP:

Minimum 60, maximum 80 normostran.

Několik rad a doporučení, která Vám pomůžou při psaní BP.

Odevzdání BP, DP:

Řiďte se pokyny uvedenými na webové stránce fakulty. Na naší katedře požadujeme jeden výtisk práce, stačí v kroužkové vazbě, který na katedru odevzdáte podle fakultího harmonogramu odevzdávání prací. 

Nezapomeňte, že k odevzdání práce na studijní oddělení potřebujete souhlas vedoucího s odevzdáním práce. Vedoucí práce Vám souhlas může vydat např. v podobě mailu, pouze pokud měl možnost si práci přečíst celou a v definitivní podobě. Počítejte s tím, že vedoucí může potřebovat až tři týdny na to, aby si definitivní verzi práce přečetl.