Studijní materiály

Fonética - FON


Análisis morfológico - MAT


Praktická cvičení - PC1


Praktická cvičení - PC2


Praktická cvičení - PC3


Praktická cvičení - PC4


Praktická cvičení - PC5


Praktická cvičení - PC6


Základy španělské dialektologie - ZSD

Análisis sintáctico - SAT


Morfología - MOR


Sintaxis - SYN


Historia de Espaňa - DKS


Historia de Hispanoamérica -DLA


Španělská literatura 1 - SL1


Španělská literatura 2 - SL2


Hispanoamerická literatura 1 - HL1


Hispanoamerická literatura 2 - HL2

Úřední adresa
FP TUL
Katedra románských jazyků
Studentská 2
461 17 Liberec

Sídlo katedry

Katedra románských jazyků
FP TUL, budova P
Komenského 314/2
460 01 Liberec
tel: 48 535 4285

Budova P - 3. patro