Skip to main content

Francouzština pro FP - Cizí jazyk 1

 • Zkratka předmětu:
  FJ1ZS (zimní semestr), FJ1LS (letní semestr)
 • Rozsah studijního předmětu:
  ZS: 0 + 2, 2 kredity LS: 0 + 2, 3 kredity
 • Forma výuky:
  seminář
 • Způsob zakončení:
  ZS: zápočet, LS: zápočet + zkouška

Požadavky na získání zápočtů a zkoušky:

 • zápočet ZS: písemný test min. 65%
 • zápočet LS: písemný test min. 65%

- u zápočtů je možnost pouze jednoho opravného termínu

Ústní zkouška na konci 2. semestru na úrovni B1.

Stručná anotace předmětu:

Získat jazykové kompetence na úrovni A2-B1

Na konci kurzu student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Požadavky na studenta:

Předmět je koncipován na 2 semestry.

Zimní semestr – kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, s jazykovou úrovní minimálně A2.

Letní semestr – kurz je navazující a je určen pouze pro studenty, kteří úspěšně absolvovali 1. semestr (kurz FJ1ZS).

Literatura:

BERTHET, Annie et al. 2012. Alter Ego + 2, Livre de l'élève + CD-Rom, Hachette. ISBN-2011558123

BERTHET, Annie et al. 2012. Alter Ego + 2, Cahier d'activités + CD audio, Hachette. ISBN-2011558131