Skip to main content
Valeš

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

zaměstnanec

Telefon: 
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P, 4.patro
Konzultace: pondělí 18:00 - 19:30, úterý 12:30 - 14:20

 • Odborné zaměření

  • pragmalingvistika španělštiny a češtiny
  • sociolingvistika
  • pragmalingvistika
  • lingvistická antropologie
  • filozofie řeči a jazyka
  • akvizice španělského jazyka
 • Výuka

  • Didaktika španělštiny 1 (DS1)
  • Didaktika španělštiny 2 (DS2)
  • Lexikologie a sémantika (LES)
  • Lingvistický seminář 1 (LG1)
  • Praktický jazyk 2 (PC2E)
  • Praktický jazyk 3 (PC3)
  • Přípravný kurz na zkoušku DELE (DEL)
  • Španělský jazyk - nižší úroveň (SJ2ZS, SJ2LS)
  • Španělský jazyk - vyšší úroveň (SJ1ZS)
 • Profesní životopis

  Vzdělání
  2015 - 2020
  Doktorské studium oboru: Románské jazyky.
  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
  Disertační práce: Strategie řečové zdvořilosti v jazycích českém a španělském: pragmalingvistická a antropolingvistická studie.
  2010 - 2014 Kurz galicijské filologie.
  Universidad de Santiago de Compostela, Španělsko.
  2007 - 2008 Doktorský studijní program: Jazyk, kultura a myšlení.
  Universidad de Cantabria, Santander, Španělsko.
  1998 - 2004
  Magisterské studium oboru: Učitelství pro střední školy: španělský jazyk a literatura – český jazyk a literatura.
  Ostravská univerzita, Filozofická fakulta.
  Diplomová práce: Manažerská komunikace - pojetí managementu v praxi a v jazyce.
   
  Zaměstnání
  2020 - dosud
  Odborný asistent, Katedra románských jazyků,Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, výuka španělské filologie
  2016 - 2020
  Gymnázium, střední odborná škola a základní škola EDUCANET, Praha, učitel španělského a českého jazyka
  2011 - 2016 Gymnázium Nový PORG, Praha, učitel španělského a českého jazyka v programu International Bachalarate
  2006 - 2011 Asistent, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
  2000 - 2009 Gymnázium Karviná, učitel španělského a českého jazyka
   
  Zahraniční stáže a výzkumné pobyty
  2007 - 2008 Stážista Ministerstva školství a vzdělávání Španělského království: dislokovaná působnost na Universidad de Cantabria, Santander, Španělsko: vědecko-výzkumná a přednášková činnost.
  2003 Universidad de Cantabria, Santander, Španělsko
  5 měsíční stipendijní pobyt 
   
  Další odborné aktivity
    Člen týmu projektu: Integrace žáků s projevy autistického spektra (spoluautor publikace příkladů dobré praxe; v přípravě)
    Spolupráce s nakladatelstvím Pasparta, NAUTIS: Funkční poradenský tým (v přípravě)
  2008 - 2011
  Mezinárodní tým PeLiS (Perales – Santander, Liceras – Ottawa, Slowik): Akvizice zdvojování předmětových syntagmat ve španělské větě u nerodilých mluvčích. Mezinárodní projektová spolupráce mezi Španělskem, Kanadou a Českou republikou. Výsledky prezentovány: Edinburgh (Velká Británie 2008), Tours (Francie 2010), v Oslo (Norsko 2011)
  2010 Fond rozvoje vysokých škol: Interaktivní kurz hospodářské španělštiny I., hlavní řešitel.
  2010 SYNERGIE: SLOWIK, M. & ADAMCZYK, P.  Zájmena zájmena, hejbejte se: španělský pronominální systém z hlediska didaktického, Ostrava. Projekt financován ze strukturálních fondů a z rozpočtu ČR.
  2009 SYNERGIE, SLOWIK, M. Metodika výuky španělského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínající učitele, Ostrava. Projekt financován ze strukturálních fondů a z rozpočtu ČR.
  2007 Fond rozvoje vysokých škol: Interaktivní kurz španělštiny I., II., hlavní řešitel.
     
  Jazykové znalosti
  španělština
  expertní znalost
  angličtina
   
  galicijština  
  polština  
     

   

 • Publikace

  MONOGRAFIE

  Fialová, Irena - Slowik, Miroslav. 2006. Didaktika španělštiny I. Ostrava: FF OU.

  Slowik, Miroslav. 2006. Didaktika španělštiny II. Ostrava: FF OU.

  VÝUKOVÉ TEXTY A SBORNÍKY

  • Slowik, Miroslav. 2007. Španělština I. Interaktivní kurz pro začátečníky. Ostrava: FF OU.
  • Slowik, Miroslav. 2007. Španělština II. Interaktivní kurz pro začátečníky. Ostrava: FF OU.
  • Slowik, Miroslav. 2007. Písemný projev ve španělštině. Ostrava: FF OU.
  • Slowik, Miroslav. 2008. Kompendium z historického vývoje španělštiny. Pracovní sešit s výkladem pro distanční studium. Ostrava: FF OU.
  • García Casado, Margarita - Lanillo Gutiérrez, Francisco - Gómez Castro, Cristina - Slowik, Miroslav - Sánchez Rodríguez, Susana (eds.). 2008. Actas del Congreso de Filología: UNPLUGGED: La Palabra Como Nueva Tecnología. Madrid: AKAL Ediciones Madrid.

  ČLÁNKY V IMPAKTOVÝCH A RECENZOVANÝCH PERIODICÍCH

  • Slowik, Miroslav. 2006. La deixis pragmática como el identificador sociológico respecto a la cortesía verbal. In Studia Romanistica VI. Ostrava: OU.
  • Slowik, Miroslav. 2008. La evolución del sistema del tratamiento pronominal en español: el camino hacia Usted y de Usted al tuteo. In Studia Romanistica VIII. Ostrava: FF OU.
  • Slowik, Miroslav. 2008. La Irrealidad en los Manuales E.L.E.  In Unplugged: La Palabra Como Nueva Tecnología, Madrid: AKAL Ediciones Madrid.
  • Slowik, Miroslav. 2009. Aquí o allá: la subida del clítico en las estructuras infinitivales en el espaňol. In Studia Romanistica, roč. 9, sv. 1. Ostrava: FF OU.
  • Slowik, Miroslav. 2010. La clitización como fenómeno abarcativo. In Studia Romanistica, roč. 10, sv. 1. Ostrava: FF OU.
  • Slowik, Miroslav. 2016. La subida de clítico y su relación con el contexto de solidaridad: análisis sociopragmático y morfosintáctico. In AUC Philologica, sv. 3. Praha: Karolinum.
  • Slowik, Miroslav. 2017. Zdvořilý řečový habitus jako sociokulturní regulativ vztahové sítě. Hledání antropolingvistické definice řečové zdvořilosti a jejího funkčního rozpětí. In Lidé města 19, sv. 3. Praha: FHS UK.
  • Slowik, Miroslav. 2018. Zdvořilý řečový habitus jako sociokulturní regulativ vztahové sítě II. Definice komunikačně-bezpečnostního axiomu. In Lidé města 20, sv. 1. Praha: FHS UK.
  • Slowik, Miroslav. 2018. Zdvořilý řečový habitus jako sociokulturní regulativ vztahové sítě III. Vnitřní pořádek řečové hry. In Lidé města 20, sv. 3. Praha: FHS UK.
  • Slowik, Miroslav. 2019. Zdvořilý řečový habitus jako sociokulturní regulativ vztahové sítě IV. Sociální zoom, jeho předpoklady a evoluce. In Lidé města 21, sv. 13. Praha: FHS UK.
 • Projekty

  UČITELSKÉ DÍLNY 2020 

  Akreditovaný vzdělávací program Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro humanitní předměty, španělštinu jako cizí jazyk a metodiky prevence a výchovné poradce.

  Číslo akreditace: MSMT- 11379/2020-4-329

  www.ucitelskedilny.cz

  Učitelské dílny tvoří tým zkušených pedagogů, kteří nabídkou programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přispívají k proměně vzdělávání v České republice. Vzdělávací aktivity jsou akreditovány MŠMT a svým obsahem a způsobem práce v kreativní dílně vedou učitele ke zkvalitnění pedagogické práce.

  Kreativní učitelské dílny odpovídají strategii vzdělávání 2030+ a jsou zároveň metodickou platformou poskytující didaktický materiál pro učitele různých aprobací, metodiků prevence i výchovných poradců. Dochází ke sdílení příkladů dobré praxe a dílny nabízejí metodické vedení ve dvanácti šestnáctihodinových vzdělávacích programech.

  Účastníci učitelských dílen si odnášejí didaktický materiál, jenž splňuje požadavky smysluplnosti obsahu, provázanosti vzdělávacích oblastí, učení v souvislostech a kritického myšlení. Uplatněním dovedností získaných ve vzdělávacích kreativních dílnách se učitelé stávají respektovanými ve společnosti. Jejich práce vede žáky k názorové otevřenosti, vzájemnému respektu i k celoživotnímu vzdělávání jako součásti života v moderní společnosti. 

  Klíčovými aspekty jsou pro každý kurz učitelských dílen právě souvislosti, díky nimž učení směřuje k porozumění současnosti. Je kladen důraz na rozvoj osobnosti učitele a jeho autenticitu, na výchovné aspekty jeho práce, i na ustavení jedinečnosti školního prostředí. Účastníci učitelských dílen se svým přístupem a životními zkušenostmi stávají vzorem pro dospívající.

 • Linky

  Problematika výchovného poradenství, jazyků a komunikace vůbec