Skip to main content
Valeš

doc. Miroslav Valeš, Ph.D.

vedoucí katedry

Telefon: +420 48 535 4289
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář: budova P, 3.patro
Konzultace: po dohodě mailem

Odborné zaměření

 • sociolingvistika 
 • teorie variace a jazykové změny 
 • jazyky a dialekty Španělska 
 • lingvistická etnografie 
 • kontakt jazyků 
 • indiánské jazyky: shuar (Ekvádor), lakhota (USA) 
 • A Fala - minoritní jazyk (Extremadura, Španělsko)

Výuka

 • Fonetika (FON)
 • Geografická variabilita španělštiny (GVS)
 • Kapitoly španělské historie (KSHN)
 • Strategie písemného projevu (STPN)
 • Sociolingvistika a metodologie výzkumu (SOC)
 • Základy jazykovědy (ZAJ)

Profesní životopis

Academia.edu: CV in English

Vzdělání
2011
Habilitace v oboru: Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením Románské jazyky Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.
Habilitační práce: Observaciones sociolingüísticas del español
1997 - 2002
Doktorandské studium oboru: Románské jazyky - Španělská filologie.
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.
Disertační práce: La alternancia -ra/-se del imperfecto de subjuntivo en la ciudad de Granada  (vedoucí práce: prof. Jiří Černý, CSc).
1990 - 1996
Magisterské studium oboru: Španělská a anglická filologie.
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.
Diplomová práce: Dictadores en la literatura hispanoamericana.  
 
Zaměstnání
2016 - 2018 Proděkan pro internacionalizaci a akreditace, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
2007 - dosud
Vedoucí katedry románských jazyků, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, výuka španělské filologie
1996 - 2008
Odborný asistent, Katedra cizích jazyků, Hospodářská fakulta, Technická univerzita v Liberci, výuka španělštiny a angličtiny
 
Zahraniční stáže a výzkumné pobyty
2018 - 2020

Minde, Portugalsko, přijímací instituce CIDLeS: web CIDLeS
Realizace projektu: Mobilita MSCA TUL: Community-Driven Documentation and Description of A Fala
Projekt ověří využitelnost inovativní metodologie pro popis a dokumentaci minoritního jazyka na příkladu jazyka A Fala, kterým se mluví v Extremaduře. Cílem projektu je prokázat, že popis jazyka založený na primárních datech, vyžitých i pro dokumentaci jazyka, je pro minoritní jazyky vhodnější než tradiční metodologie založená na materiálech dominantního jazyka.

2015 Macas, Ekvádor
šestitýdenní výzkumný pobyt - studium kontaktu španělštiny a šuárštiny
2012 Macas, Ekvádor
šestitýdenní výzkumný pobyt - studium kontaktu španělštiny a šuárštiny
2011 Macas, Ekvádor
1 měsíční výzkumný pobyt - studium kontaktu španělštiny a šuárštiny
2010 Macas, Ekvádor
1 měsíční výzkumný pobyt podporovaný z Rozvojového programu TUL/1281, Studium kontaktu španělštiny a šuárštiny
2007 Fulbright Visiting Scholar Program - University of Colorado at Boulder, USA
7 měsíční studijní a výzkumný pobyt
The Influence of Language Policy on Language Maintenance - A Complex Evaluation of Lakota Revitalization Programs in Pine Ridge, South Dakota
2004 Universidad de Granada, Facultad de Letras, Španělsko
3 měsíční studijní a výzkumný pobyt MAE (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Sociolingvistický výzkum kontaktu dialektů a jazykových změn na příkladu třech generací rodilých mluvčích
2000 Universidad de Granada, Facultad de Letras, Španělsko
3 měsíční studijní a výzkumný pobyt MAE (Ministerio de Asuntos Exteriores) Sociolingvistický výzkum morfologické variace španělského subjuntivu imperfecta.
1994 Universidad de Granada, Facultad de Letras, Španělsko
3 měsíční stáž programu TEMPUS (EU)
 
Další odborné aktivity
2011 - dosud
Člen oborové rady doktorandského studia: Španělská filologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
2009 - dosud
člen recenzního kolegia Romanica Olomoucensia
2005 - dosud
Člen oborové rady doktorandského studia: Filologie - Didaktika konkrétního jazyka, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
   
Jazykové znalosti
španělština
expertní znalost (Státní závěrečná zkouška - 1996, DELE superior - 2003)
angličtina
expertní znalost (Státní závěrečná zkouška - 1996)
A Fala expertní znalost (C1/C2)
němčina
středně pokročilá komunikační znalost (B1)
ruština
mírně pokročilá znalost (A2)
polština
mírně pokročilá znalost (A2)
šuárština
elementární znalost (A1)

 

Publikace

MONOGRAFIE

Valeš, Miroslav. 2010. Observaciones sociolingüísticas del español. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 

Pamies Bertrán, Antonio ‒ Valeš, Miroslav. 2015. El subjuntivo español y su equivalencia en checo. Granada: Educatori, Granada Lingvistica.

VÝUKOVÉ TEXTY A SBORNÍKY

 • Valeš, Miroslav (ed.). 2008. Pasión por el hispanismo . Liberec: Technická univerzita v Liberci.
  Available at: http://www.kro.tul.cz/attachments/096_sbornik.pdf
 • Pamies Bertrán, Antonio ‒ Valeš, Miroslav. 2010. El subjuntivo español: significado y usos. Granada: Educatori.
 • Valeš, Miroslav. 2011. Lenguas de España y variedades del español . Liberec: Technická univerzita v Liberci. 
 • Valeš, Miroslav. 2012. Lenguas de España y variedades del español, 2nd enlarged edition. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Valeš, Miroslav ‒ Míča, Slavomír (eds.). 2013. Diversidad lingüística del español. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

ČLÁNKY V IMPAKTOVÝCH A RECENZOVANÝCH PERIODICÍCH

 • Valeš, Miroslav . 2004. La alternancia -ra/-se del imperfecto de subjuntivo en la ciudad de Granada. Ibero-Americana Pragensia ,  vol. 38,  pp. 69-83.
 • Valeš, Miroslav . 2004. Pedro Carbonero: Estudios de sociolingüística andaluza [ Review of the book ]. Ibero-Americana Pragensia , vol. 38,  pp. 214-215.
 • Valeš, Miroslav . 2005. Norma granadina en el nivel léxico. In Černý , Jiří − Holeš , Jan (eds.), Romanica Olomucensia XV,  Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica, Philologica 87 , pp. 273-277. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc.
 • Valeš, Miroslav − Pamies Bertrán , Antonio. 2005. El subjuntivo español y su uso. Lingua Viva , vol. 1, pp. 63-79.
 • Valeš, Miroslav . 2005. Aspectos léxicos del contacto entre shuar y español. Ibero-Americana Pragensia , vol. 39,  pp. 199-205.
 • Valeš, Miroslav . 2006. José Ortega y Gasset - Filósofo europeo. Paralelo 50 , vol.3, pp. 46-49.
 • Valeš, Miroslav. 2007. Lakhota language and identity in Pine Ridge, SD. Language Design , vol. 9, pp. 35-60. Available at: http://elies.rediris.es/Language_Design/LD9/lakhota-IDENTITY-LD9.pdf
 • Valeš, Miroslav. 2009. Patrones de prestigio y cambio lingüístico en Granada. Études romanes de Brno , vol. 30, no. 2, pp. 231-239.
 • Valeš, Miroslav. 2009. Revitalization of Lakhota language on Pine Ridge Reservation: waiting to hit rock bottom. Language Design , vol. 11, pp. 121-143.
  Available at: http://elies.rediris.es/Language_Design/LD11/LD11-06-Miroslav.pdf
 • Valeš, Miroslav. 2011 . Las variantes de prestigio y sus relaciones en Granada. Linguistica Pragensia , vol. 21, no. 2, pp. 88-97.
 • Valeš, Miroslav 2011. Ética y metodología de las investigaciones sociolingüísticas en las comunidades vulnerables. Romanica Olomucensia , vol. 23, no. 1, pp. 31-37.
 • Valeš, Miroslav 2011. Lengua oficial, lengua propia, lengua tradicional y problemas con su traducción. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 27, pp. 125-131.
 • Valeš, Miroslav. 2013. Relaciones de las lenguas en el sector occidental de la familia lingüística jívaro. Études romanes de Brno, vol. 34, no. 2, pp. 171-181.
 • Valeš, Miroslav. 2014. Jazyková diverzita a jazyková politika v Ekvádoru. Slovo a slovesnost, vol. 75, no. 1, pp. 39-58.
 • Valeš, Miroslav. 2014. Contribución de los exiliados de Checoslovaquia al Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar. Études romanes de Brno, vol. 35, no. 2, pp. 213-223.
 • Valeš, Miroslav. 2014. Panorama de la sociolingüística andaluza. Linguistica Pragensia, vol. 24, no. 1, pp. 45-54.
 • Valeš, Miroslav. 2016. Reflections of an Observant Linguist Regarding the Orthography of A Fala de Us Tres Lugaris. In Ferreira, Vera ­‒ Bouda, Peter. (eds.), Language Documentation & Conservation, vol. 9, pp. 115-120, Special Publication Language Documentation and Conservation in Europe. University of Hawai‘i Press. 
 • Valeš, Miroslav. 2016. Observaciones respecto a las tres variantes del sistema numérico shuar.  Romanica Olomucensia, vol. 28, no. 1, pp. 43-51.
 • Valeš, Miroslav. 2016. El sistema vocálico shuar: vocales susurradas, nasales y largas. Opción, vol. 32, no. 79, pp. 67-85.
 • Valeš, Miroslav. 2016. A Fala: sociolingvistická situace a podmínky pro standardizaci. Časopis pro moderní filologii, vol. 98, no. 2, pp. 218-227.
 • Valeš, Miroslav. 2016. A Fala: dimensión sociolingüística en las traducciones a una lengua minorizada. Mutatis Mutandis. vol. 9, no. 2, pp. 348-362.
 • Valeš, Miroslav. 2017. Influencia del español en el sistema vocálico shuar: vocales susurradas. Lexis, vol. 41, no. 1, pp. 203-230.

ČLÁNKY VE SBORNÍCÍCH A DALŠÍCH PERIODICÍCH

 • Valeš, Miroslav. 2003. Proč nemá čeština konjunktiv? In Ekonomické a lingvistické aspekty vstupu ČR do EU [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Valeš, Miroslav. 2004. Odraz sociokulturní úrovně mluvčího v morfologické variaci španělského subjuntivu imperfekta s koncovkami -ra a -se. In Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vdelávanie [CD-ROM],  pp. 99-103. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
 • Valeš, Miroslav. 2005. José Ortega y Gasset a jeho vize společné Evropy. Cizí jazyky , vol. 48, no. 5, pp.164-166. ISSN 1210-0811.
 • Valeš, Miroslav. 2005. Regionální norma - srovnání španělštiny a češtiny. In Rozšířená EU. Ekonomické a lingvistické aspekty spolupráce [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Valeš, Miroslav . 2005. Cambios fonéticos observados en una familia granadina. In Moya Corral, J. A. (ed.), Pragmática y enseñanza de la lengua española. Actas de las X Jornadas sobre la enseñanza de la lengua española , pp. 441-450. Granada: Universidad de Granada. Available at: http://www.ugr.es/~hum430/Actas_X_Jornadas.pdf
 • Valeš, Miroslav. 2005. La situación del imperfecto de subjuntivo y su reflejo en los manuales. In Hokrová , Zlata, et al. (eds.), Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005 , pp. 387-390. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
 • Valeš, Miroslav. 2006. Globalizace versus regionalismus a jejich odraz v jazykové situaci Španělska. In Sborník z mezinárodní konference Globalizace versus regionalismus , pp. 476-483. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Valeš, Miroslav. 2006. El prestigio desigual de las formas del imperfecto de subjuntivo cantara/cantase. In Moya Corral, J. A. – Sosinski , M. (eds.), Lexicografía y enseñanza de la lengua española. Actas de las XI Jornadas sobre la enseñanza de la lengua española [CD-ROM], pp. 303-311 . Granada: Universidad de Granada. Available at: http://www.ugr.es/~hum430/Actas_XI_Jornadas.pdf
 • Valeš, Miroslav. 2007. El shuar - lengua amenazada de los antiguos cazadores de cabezas. In Luque Durán, Juan de Dios – Pamies Bertrán , Antonio (eds.), Interculturalidad y lenguaje: Identidad cultural y pluralidad lingüística, vol. 2, pp. 229-235. Granada: Método.
 • Valeš, Miroslav. 2007. Metodología de las investigaciones sociolingüísticas: ejemplos de Granada. In Cercós García , Luis Francisco et al. (eds.), Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este. Actas de Congreso Internacional Cracovia 14-15 de octubre de 2005 , pp. 393-400. Madrid: Palafox y Pezuela.
 • Valeš, Miroslav. 2008. Español en contacto con lenguas amerindias: ¿documentar o revitalizar las lenguas en peligro? In Valeš, Miroslav (ed.), Pasión por el hispanismo , pp. 155-161. Liberec: Technická univerzita v Liberci . Available at: http://www.kro.tul.cz/attachments/096_sbornik.pdf
 • Valeš, Miroslav. 2009 . Cuestiones éticas de las investigaciones sociolingüísticas. In Montero del Arco , Esteban Tomás (ed.), El español del siglo XXI , pp. 259-268. Granada: Universidad de Granada. Available at: http://www.ugr.es/~hum430/Actas_XIV_Jornadas.pdf
 • Valeš, Miroslav. 2010 . Asturiano del siglo XXI: cuestiones sociolingüísticas y legislativas. In Vázquez , Daniel ‒ Buzek , Ivo, Setkání hispanistů - Encuentro de hispanistas [CD-ROM] , pp. 189-198. Brno: Masarykova univerzita.
 • Valeš, Miroslav. 2011. Vitalidad de la lengua shuar y actitud de los hablantes hacia su lengua vernácula. In Haboud , Marleen ‒ Ostler , Nicholas (eds.), Endangered Languages: Voices and Images , pp. 68-72. Bath: Foundation for Endangered Languages.
 • Valeš, Miroslav. 2011. The times are changing for the Lakhota. In Králová , Jana et al. (eds.), Vědecký výzkum a výuka jazyků IV , pp. 247-253. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové.Valeš, Miroslav. 2011 . Lenguas de España: similitudes y diferencias del marco legislativo. Philologia XXI, Zborník pedagogickej fakulty Univerzity Komenského , Supplementum 2, pp.225-233. 
 • Valeš, Miroslav. 2017. Community-Driven Revitalization of A Fala: Experience with the Orthography Project. In Ostler, Nicholas ‒ Ferreira, Vera ‒ Moseley, Chris. (eds.), Communities in Control: Learning Tools and Strategies for Multilingual Endangered Language Communities, pp. 59-63, Hungerford: Foundation for Endangered Languages.

Projekty

A FALA 2018 - 2020 - Popis a dokumentace minoritního jazyka  

Mobilita MSCA TUL: Community-Driven Documentation and Description of A Fala.

Přijímací instituce: CIDLeS, Minde, Portugalsko, web CIDLeS

Projekt ověří využitelnost inovativní metodologie pro popis a dokumentaci minoritního jazyka na příkladu jazyka A Fala, kterým se mluví v Extremaduře. Cílem projektu je prokázat, že popis jazyka založený na primárních datech, vyžitých i pro dokumentaci jazyka, je pro minoritní jazyky vhodnější než tradiční metodologie založená na materiálech dominantního jazyka.

SHUAR 2010 - 2015 - Variace šuárštiny  

5 jedno až dvou měsíčních výzkumných pobytů částečně podporovaných z  Rozvojového programu TUL/1281

Šuárština je jedním z původních jazyků jihoamerického kontinentu, kterým mluví indiáni žijící v pralesích jihovýchodního Ekvádoru. Tento jazyk je v intenzivním kontaktu se španělštinou, jehož následkem dochází ke změnám jak jazykovým, tak sociálně-kulturním. Cílem projektu je sběr a analýza sociolingvistických dat týkající se geografické a sociální variace šuárštiny. Hlavní pozornost je věnována variaci vokálů a konsonantů a také postupnému nahrazování šuárského lexika španělštinou (číslice, barvy). Zároveň se projekt věnuje i sociolingvistické situaci jazyka, jeho vitalitě, prestiži a postoji mluvčích k jejich mateřskému jazyku.

PUBLIKACE:

 • Valeš, Miroslav. 2011. Vitalidad de la lengua shuar y actitud de los hablantes hacia su lengua vernácula. In Haboud , Marleen ? Ostler , Nicholas (eds.), Endangered Languages: Voices and Images , pp. 68-72. Bath: Foundation for Endangered Languages.
 • Valeš, Miroslav. 2013. Relaciones de las lenguas en el sector occidental de la familia lingüística jívaro. Études romanes de Brno, vol. 34, no. 2, pp. 171-181.
 • Valeš, Miroslav. 2014. Contribución de los exiliados de Checoslovaquia al Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar. Études romanes de Brno, vol. 35, no. 2, pp. 213-223.
 • Valeš, Miroslav. 2016. Observaciones respecto a las tres variantes del sistema numérico shuar.  Romanica Olomucensia, vol. 28, no. 1, pp. 43-51.
 • Valeš, Miroslav. 2016. El sistema vocálico shuar: vocales susurradas, nasales y largas. Opción, vol. 32, no. 79, pp. 67-85.
 • Valeš, Miroslav. 2017. Influencia del español en el sistema vocálico shuar: vocales susurradas. Lexis, vol. 41, no. 1, pp. 203-230.

suar 

IGS FP TUL 2009 - Standardizace a legální statut minoritních jazyků Španělska

Interní grant FP TUL, jehož cílem bylo zapojit studenty do vědecké práce v oblasti hispanistiky. Projekt byl řešen od června do listopadu 2009. Do projektu byly zapojeny čtyři studentky KRO: Tereza Fantová, Petra Frimlová, Jitka Hampacherová a Kristýna Votrubcová. Projekt byl zaměřen na rozbor legálních statutů a sociolingvistických situací minoritních jazyků ve Španělsku. V širším pojetí potom sledoval vývoj a postavení jednotlivých minoritních jazyků, jejich zakotvení ve Statutech autonomních oblastí a odraz této situace ve vzdělávacím systému.

podrobnější informace : http://www.kro.tul.cz/cs/igs

PUBLIKACE:

 • Valeš, Miroslav. 2010 . Asturiano del siglo XXI: cuestiones sociolingüísticas y legislativas. In Vázquez , Daniel ? Buzek , Ivo, Setkání hispanistů - Encuentro de hispanistas [CD-ROM] , pp. 189-198. Brno: Masarykova univerzita.
 • Valeš, Miroslav. 2011 . Lenguas de España: similitudes y diferencias del marco legislativo. Philologia XXI, Zborník pedagogickej fakulty Univerzity Komenského , Supplementum 2, pp.225-233.
 • Valeš, Miroslav. 2011. Lengua oficial, lengua propia, lengua tradicional y problemas con su traducción. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 27, pp. 125-131.

igs

 

LAKHOTA 2007 - Vliv jazykové politiky na zachování jazyka – komplexní hodnocení revitalizačních programů lakotštiny v Pine Ridge, South Dakota

7 měsíční výzkumný pobyt - Fulbright Visiting Scholar na University of Colorado, Boulder, USA

Lakotština je jedním z nemnoha severoamerických indiánských jazyků, který stále ještě počítá lidi schopné mluvit tímto jazykem na tisíce. Nicméně jejich věková skladba je vysoce znepokojující, jelikož lidé mladší než 17 let tímto jazykem nemluví a bohužel obvykle ani generace současných rodičů. Různé příklady úspěšné revitalizace dokazují, že není nemožné obnovit předávání jazyka z generace na generaci, dokazují však také, že je to úkol velice nesnadný. Může kultura existovat nezávisle na jazyku a mohou se lidé cítit její součástí i poté, co ztratili svůj jazyk? Projekt se zaměřuje na vztah mezi jazykem a identitou v situaci, kdy většina příslušníků kmene není schopna mluvit lakotsky. Studie porovnává názory lidí, kteří jsou a nejsou schopny mluvit lakotsky s cílem vyzkoumat, co dodává těm, kteří již neumí mluvit lakotsky, pocit kulturní identity. Současně projekt analyzuje situaci lakotštiny ve školách, možnosti zavedení „immersion schools“ a zapojení celé komunity do snah o záchranu jazyka. Výzkum byl realizován v rezervaci Pine Ridge a je založen na výpovědích 52 respondentů.

PUBLIKACE:

lakhota

 

GRANADA 2004 - Jazykové změny v Granadě

3 měsíční studijní a výzkumný pobyt MAE (Ministerstvo zahraničních věcí Španělska), Universidad de Granada

Projekt se zabývá granadskou jazykovou normou a jejími změnami na lexikální a fonetické úrovni. V jeho průběhu byl analyzován mluva dvou rodin a porovnávány rozdíly v použití lexika a výslovnosti mezi jednotlivými generacemi. Účelem této analýzy je potvrdit nebo odmítnout hypotézu podle které starší generace používají tradiční granadské lexikum a výslovnost, zatímco u mladších dochází k nivelaci a tím k příklonu k národnímu standardu. Výsledky potvrzují tuto hypotézu pouze částečně jelikož nekteré lexikum si zachovává tradiční formy i v mluvě nejmladší generace a tím tvoří základ granadské lexikální normy. Na fonetické úrovni jsou též pozorovány změny mezi výslovností jednotlivých generací. Výsledky jsou podobné analýze lexika, jelikož některé jevy z jazyka mizí, zatímco jiné odolávají příklonu k národnímu standardu.

PUBLIKACE:

 • Valeš, Miroslav . 2005. Cambios fonéticos observados en una familia granadina. In Moya Corral, J. A. (ed.), Pragmática y enseñanza de la lengua española. Actas de las X Jornadas sobre la enseñanza de la lengua española , pp. 441-450. Granada: Universidad de Granada.
  Available at: http://www.ugr.es/~hum430/Actas_X_Jornadas.pdf
 • Valeš, Miroslav . 2005. Norma granadina en el nivel léxico. In Černý , Jiří − Holeš , Jan (eds.), Romanica Olomucensia XV,  Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica, Philologica 87 , pp. 273-277. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc.
 • Valeš, Miroslav. 2014. Panorama de la sociolingüística andaluza. Linguistica Pragensia, vol. 24, no. 1, pp. 45-54.

granada 

SHUAR 2003 - Kontakt jazyků - šuárština a španělština

Cílem projektu bylo získat lingvistická data o jazyce indiánů Šuár, kteří žijí v pralese jihovýchodního Ekvádoru. Výsledky stručně popisují problémy dialektálního rozdělení, geografického ohraničení a fonologického systému. I přesto, že je šuárština třetím nejrozšířenějším jazykem Ekvádoru, po španělštině a kečuánštině, je v současné době ohrožena kontaktem se španělštinou. Pokročilý bilingvismus zasahuje především nejmladší generaci, která je ve vážném nebezpečí přechodu ke španělskému monolingvismu. Je evidentní, že současný stav vyžaduje zavedení programů na podporu šuárského jazyka dříve, než se situace stane kritickou.

PUBLIKACE:

 • Valeš, Miroslav . 2005. Aspectos léxicos del contacto entre shuar y español. Ibero-Americana Pragensia , vol. 39,  pp. 199-205.
 • Valeš, Miroslav. 2007. El shuar - lengua amenazada de los antiguos cazadores de cabezas. In Luque Durán, Juan de Dios – Pamies Bertrán , Antonio (eds.), Interculturalidad y lenguaje: Identidad cultural y pluralidad lingüística, vol. 2, pp. 229-235. Granada: Método.

suar2

 

GRANADA 2000 - Použití forem ra/-se konjunktivu imperfekta v Granadě

3 měsíční studijní a výzkumný pobyt MAE (Ministerstvo zahraničních věcí Španělska), Universidad de Granada

Účelem projektu bylo získat sociolingvistická data na moji disertační práci. Tato disertační práce využívá sociolingvistické statistické metody k analýze použití forem španělského konjunktivu imperfekta zakončených na -ra a -se v andaluské Granadě. Zakládá se na korpusu, který byl získán od 50-ti respondentů z Granady. Celkově se jedná o 15 hodin nahrávek, které obsahují 540 použití studovaných forem plus 32 vyplněných dotazníků pro psanou formu. V analýze mluvené řeči jsou brány v úvahu čtyři následující proměnné - věk mluvčího, pohlaví , sociální postavení a poslední proměnnou je sociální síť . Nejvlivnějšími faktory byly věk a sociální postavení. Analýza jazykových proměnných zahrnovala druh věty a formu jednoduchou (konjunktiv imperfekta) a složenou (konjunktiv plusquamperfekta). Zde se nepodařilo prokázat významnější vliv ani jednoho z těchto faktorů. Obecně je možno říci, že forma -ra je v mluvené španělštině v Granadě používána zhruba v 86,7% případů. Její použití bylo výrazně nižší (66,5%) v psaném projevu. Z výzkumu vyplynulo, že konjunktiv imperfekta se pravděpodobně nachází v procesu jazykové změny, neboť forma -se je výrazně častěji používána nejmladší generací a vyšší střední sociální třídou. Tento náznak změny podporuje také fakt, že forma -se je považována za prestižnější.

PUBLIKACE:

 • Valeš, Miroslav. 2002. La alternancia -ra/-se del imperfecto de subjuntivo en la ciudad de Granada. (unpublished disertation).
 • Valeš, Miroslav. 2004 . La alternancia -ra/-se del imperfecto de subjuntivo en la ciudad de Granada. Ibero-Americana Pragensia ,  vol. 38,  pp. 69-83.
 • Valeš, Miroslav. 2004. Odraz sociokulturní úrovně mluvčího v morfologické variaci španělského subjuntivu imperfekta s koncovkami -ra a -se. In Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vdelávanie [CD-ROM],  pp. 99-103. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
 • Valeš, Miroslav. 2006. El prestigio desigual de las formas del imperfecto de subjuntivo cantara/cantase. In Moya Corral, J. A. – Sosinski , M. (eds.), Lexicografía y enseñanza de la lengua española. Actas de las XI Jornadas sobre la enseñanza de la lengua española [CD-ROM], pp. 303-311. Granada: Universidad de Granada.
  Available at: http://www.ugr.es/~hum430/Actas_XI_Jornadas.pdf
 • Valeš, Miroslav. 2009. Patrones de prestigio y cambio lingüístico en Granada. Études romanes de Brno , vol. 30, no. 2, pp. 231-239.
 • Valeš, Miroslav. 2011 . Las variantes de prestigio y sus relaciones en Granada. Linguistica Pragensia , vol. 21, no. 2, pp. 88-97.

granada2

Linky

Espaňol

Sociolinguistics

Native Languages

Grants