Skip to main content

NMgr. studium: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Španělský jazyk

V navazujícím magisterském studiu si uchazeči mohou zvolit formu studia: prezenční (výuka probíhá každý všední den), kombinovaná (výuka probíhá v blocích v pátek a v sobotu).

Povinné předměty

Ročník Zkratka Název předmětu Př/Cv/Se Z/ZK K
1/Z SOC Sociolingvistika a metodologie výzkumu 1+1+0  Z 2
1/Z SL3 Stěžejní díla španělské literatury 1+1+0 Z+ZK 3
1/Z DS1 Didaktika španělštiny 1 1+1+0 Z 3
           
1/L GVS Geografická variabilita španělštiny

1+1+0

Z 2
1/L HL3 Stěžejní díla hispanoamerické literatury 1+1+0 Z+ZK 3
1/L DS2 Didaktika španělštiny 2 0+0+2 Z 3
           
2/Z NGR Kodifikace španělštiny a jazyková norma 1+1+0 Z+ZK 3
2/Z DS3 Didaktika španělštiny 3 0+0+2 Z+ZK 3
           
2/L STYS Základy stylistiky a lingvistiky textu 1+1+0 Z 2
2/L DLT Didaktická práce s literárním textem 1+1+0 Z+ZK 3
           
- - Diplomová práce - - -
- - Povinně volitelné předměty - - 4

Povinně volitelné předměty

Zkratka Název předmětuPř/Cv/SZ/ZKK
LAS   Latinskoamerická španělština 1+1+0 Z 2
TVS   Psané a mluvené texty ve výuce španělštiny 0+0+2 Z 2
LT2   Analýza a interpretace literárního textu 0+0+2 Z 2
DEL   Přípravný kurz na zkoušku DELE 0+0+2 Z 2