Státní závěrečná zkouška

Veškeré informace k obsahu a průběhu státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu naleznete zde:

U státní zkoušky student předkládá seznam 20 děl, která během studia přečetl. Seznam by měl obsahovat díla španělské i hispanoamerické literatury, a to přibližně v poměru 10 a 10. Student si díla do svého seznamu četby ze seznamu, který naleznete zde:

Úřední adresa
FP TUL
Katedra románských jazyků
Studentská 2
461 17 Liberec

Sídlo katedry

Katedra románských jazyků
FP TUL, budova P
Komenského 314/2
460 01 Liberec
tel: 48 535 4285

Budova P - 3. patro