Skip to main content

Magisterská státní zkouška

Veškeré informace k obsahu a průběhu státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu naleznete zde:

U státní zkoušky student předkládá seznam 20 děl, která během studia přečetl. Seznam by měl obsahovat díla španělské i hispanoamerické literatury, a to přibližně v poměru 10 a 10. Student si díla do svého seznamu četby ze seznamu, který naleznete zde: